Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

                                           

Bibliotekos vedėja Vaida Sendžikienė

                                          

Bibliotekininkė Ilona Pranaitienė

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos biblioteka yra atvira ir visiems bendruomenės nariams prieinama erdvė, kurioje:

  • užtikrinama lygiateisė prieiga naudotis informacijos šaltiniais visose laikmenose, įskaitant spausdintinius ir skaitmeninius fondus;
  • sudaromos sąlygos savarankiškam mokymuisi ir savišvietai;
  • skatinamas asmeninis smalsumas, kūrybiškumas;
  • ugdomi mokinių gebėjimai kaupti, analizuoti, sisteminti, vertinti ir pateikti informaciją bei jos šaltinius;
  • vyksta kultūriniai, edukaciniai renginiai.

Gimnazijos bibliotekoje

  • komplektuojami, tvarkomi, saugomi ir skaitytojams pateikiami Lietuvoje ir užsienyje leidžiami spaudiniai, pirmenybė teikiama programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai;
  • prenumeruojami  periodiniai leidiniai;
  • skaitytojai informuojami apie gautas knygas, jiems teikiama reikalinga bibliografinė informacija;
  • rengiamos spaudinių parodos, bibliografinės apžvalgos;
  • tvarkomas vadovėlių fondas.

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadienis – Ketvirtadienis 7.30-17.00
Penktadienis 7.30-16.00

Biblioteka yra IV gimnazijos aukšte

KONTAKTAI:
el. paštas: biblioteka@jurbarkogimnazija.lt
Telefonas: 8 668 77661

Pereiti prie turinio