Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Mokiniai išklausė paskaitą apie vandenį, nuvyko į Greičių šaltinį vandens, kuriuo vaišino gimnazijos bendruomenę, nupynė vainikėlius, kuriuos paleido į Imsrės upelį.

Šią akciją organizavo sveikatos priežiūros specialistė D.Kriščiūnienė ir soc. pedagogės N..Greičiuvienė ir R. Pikturnaitė.

Pereiti prie turinio