Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

3-ių gimnazijos klasių mokiniai gruodžio 21 d. susirinko į teminį “Kino filmų” vakarą. Dar gerokai prieš mėnesį direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė ir šio renginio idėjos autorė Dominyka Stulginskytė klasių atstovus pakvietė burtų keliu išsitraukti kino filmo pavadinimus. Klasės iš anksto ruošėsi šventinio filmų vakaro parodijas. Visus pradžiugino klasių a,b,c ir jungtinės f,g,h programos.Šventinę nuotaiką dovanojo gimnazijos atlikėjai: Laura Bartusevičiūtė, Rokas Ralys, Julija Ravinytė, Darius Kucinas, Almantas Tamošaitis, šokėjos: Agnė, Giedrė, Liuda ir šokių kolektyvas “Era”. Renginio siela buvo vedantysis Tadas Radišauskas, kuris linksmose improvizacijose pakvietė dalyvauti ne tik esamus, bet ir buvusius gimnazistus. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė dėkoja renginių operatoriams Mantui Švenčioniui, Vydūnui Laurinaičiui mokytojui Adolfui Būblaičiui ir jo fotografijos mokinėms: Gretai Pavalkiūtei , Gabrielei Undraitytei , Kamilei Andriulaitytei , įamžinus šventines renginių akimirkas taip pat klasių a,b,c,f,g,h auklėtojoms: Birutei Galbogienei, Gražinai Mikšienei, Nijolei Kurtinaitienei, Deimantei Tamošaitytei ir jų mokiniams paruošusiems klasių filmų parodijas, visiems aktyviems gimnazistams ir atlikėjams dalyvavusiems programoje ir padėjusiems organizuoti šventinį teminį vakarą.

Pereiti prie turinio