Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

2018 metai paskelbti Vydūno metais. Paroda „Tautos mokytojas“, skirta rašytojo ir filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Rašytojas, gyvendamas Mažojoje Lietuvoje, visą savo gyvenimą pašventė lietuvybės puoselėjimui, kultūrine veikla ir raštais skatino tautiečius išlaikyti gimtąją kalbą, kultūrą, pažinti istoriją, šaknis, nepasiduoti nei germanizacijai, nei rusifikacijai, nei kitų tautų įtakai. Vydūnas teigė: „Tauta tik tada yra apsaugota nuo pavergimo, kai jos kultūra yra nors lygi kitoms tautoms, bet geriau dar, kai ji yra aukštesnė, kai jos žmonės yra žmoniškesni. Kultūra – aukštas žmoniškumas – sudaro tautos stiprybę.“

Nenuilstančiai skleisdamas dvasingumą, tautiškumą, ryšio su gimtąja žeme svarbumą, Vydūnas ateinančioms kartoms paliko didžiulį įvairiausių pavidalų dvasinį – kūrybinį palikimą. Vydūnas pasidalijo suvokimu, įžvalgomis ir išmintimi su tautos žmonėmis, didinga savo dvasios aidija uždegdamas tautą, primindamas jai skirtas Visatos užduotis, sergėdamas nuo pražuvimo tamsybėse. Jis kvietė tėvynainius šviestis, ieškoti atsparos savo tautos sukurtose vertybėse, „didėti iš vidaus“. Tai ką skelbė, ką puoselėjo ir vardan ko gyventi kvietė Vydūnas savo ugninio skambesio neprarado ir nūdienos laikais.

Pereiti prie turinio