Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Siekiant populiarinti tautinį kostiumą ir įprasminti jį valstybinėse šventėse, Lietuvoje 2017-aisiais minimi Tautinio kostiumo metai. Todėl gimnazijos mokytojai Laimina Juškienė, Irena Petruitienė, Birutė Galbogienė, Roma Kasparaitienė, Reda Žemelienė, Gražina Mikšienė, Birutė Pauliukienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė šią rugsėjo pirmą pasitiko su tautiniais kostiumais. Renginio vedantieji Vėjūnė Rupeikaitė ir Justas Virbickas pasveikino visus Rugsėjo 1-osios Mokslo ir žinių dienos proga bei pakvietė sugiedoti Lietuvos respublikos bei gimnazijos himnus. Taip pat pravedė kvėpavimo pratimus, kurių dėka gimnazijos mokiniai įkvėpė norą mokytis ir iškvėpė nenorą mokytis.

Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė, Jurbarkiškių klubo prezidentas Romas Dainius ir gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius. Gimnazijos direktorius įteikė gimnazistams padėkos raštus už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, renginiuose bei už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Šventinę nuotaiką padėjo sukurti muzikos mokytoja Gražina Mikšienė su savo mokiniais Ieva Sapronaityte, Edvinu Sutkumi, Auguste Pocevičiūte ir Jogaile Gustaityte prasmingomis dainomis. Abiturientų vardų gimnazistus pasveikino Meda Mačiulaitytė. Gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius dalyvavusiems svečiams įteikė gimnazijos Metų knygą. Gimnazistai kartu su mokytojais pasveikino vieni kitus pasikartodami Marijono Mikutavičiaus dainą „Pasveikinkit vieni kitus“. 

Pereiti prie turinio