foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Gimnazijos taryba Mokinių taryba  Mokinių tarybos veiklos planas

Mokinių tarybos nuostatai 2015-2016 m. m.

 I. Bendroji dalis

1. Mokinių taryba - moksleivių savivaldos institucija.

2. Vienija 1G-4G klasių moksleivius.

3. Mokinių taryba renkama vieniems metams.

4. Susirinkimai ne rečiau nei vieną kartą į savaitę. Nustatytas laikas: antradieniais po trijų pamokų.

II. Mokinių tarybos samprata

1. Įtraukti aktyvesnius moksleivius į popamokinio proceso organizavimą.

2. Skatinti moksleivius aktyviau įsitraukti į gimnazijos veiklą.

3. Demokratiniai rinkimai į mokinių tarybą.

4. Ryšiai su sociokultūrine aplinka.

5. Gimnazijos bendradarbiavimas su kitomis institucijomis.

6. Mokinių tarybos veiklos viešumas.

7. Kiekvieną paskutinio mėnesio savaitę seniūnas turi pristatyti klasės idėjas, pateiktas raštu.

8. Mokinių tarybos nariai turi teisę savarankiškai sušaukti tarybos susirinkimą, jeigu šią iniciatyvą palaiko didesnė dalis mokinių tarybos narių.

9. Mokinių tarybos nariai išsirenka iš savo tarpo pirmininką, sekretorių ir pavaduotoją.

III. Teisės ir pareigos

1. Seniūnai privalo dalyvauti susirinkimuose ir pranešti informaciją savo klasei.

2. Svarstyti, planuoti moksleivių renginių veiklą.

3. Analizuoti ir spręsti moksleivių iškeltas problemas ir pasiūlymas.

4. Inicijuoti bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis.

 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija