foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

  Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

2020 m. spalio mėnesį Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija gavo 13 nešiojamų kompiuterių už 6402,11 EUR, kurie nupirkti už ES investicijų projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ lėšas.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų bei nuotolinio mokymo(si) aplinką.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Gauti kompiuteriai buvo panaudoti organizuojant nuotolinį mokymo procesą gimnazijoje ir toliau naudojami projekto tikslais.

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija