Teisės aktai

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo  2013-2022 metų strategija 

Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“

Geros mokyklos koncepcija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt


Teisės aktų pažeidimai

Teisės aktų pažeidimų nėra.