Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos struktūra

Pagrindinė mūsų gimnazijos bei kolektyvo vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Vida Greičiūtė, direktorė, tel. (8 447) 72 561, el. p. direktorius@jurbarkogimnazija.lt
Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja, el. p. encernute@gmail.com
Renata Streleckienė, direktoriaus pavaduotoja,  el. p. rstrelec@gmail.com
Renata Streleckienė, direktoriaus pavaduotoja, el. p. Jolantapavaduotojaggg@gmail.com 
Saulius Pranskaitis, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, el. p. sauliusjurbarkas@gmail.com

Administracijos darbuotojai

Aušra Špelverienė, raštinės vedėja, tel. (8 447) 72 561, el. p. rastine@jurbarkogimnazija.lt
Vaida Sendžikienė, bibliotekininkė, el.p. agg.biblioteka@gmail.com
Ilona Pranaitienė, skaityklos darbuotoja, el.p. adelberge@gmail.com
Vida Basevičienė, vyriausioji buhalterė, tel. (8 447) 79 013 el. p. buhalterija@jurbarkogimnazija.lt
Vika Uosaitienė, buhalterė, tel. (8 447) 79 013

Gimnazijos mokytojai

Valdymo struktūra