foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Informatikos olimpiada
(įvyko 2015 m. gruodžio 15 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytoja

I

Žilvinas Pranaitis

III gimn.

Erika Liutkevičienė

II

Viktoras Andriuškevičius

IV gimn.

Erika Liutkevičienė

III

Edvinas Sutkus

II gimn.

Algirdas Kazinevičius

XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2016 m. sausio 13 d.)  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Mokytojai

I

 Žilvinas Pranaitis

Asta Akutaitienė

II

 Kornelijus Zubrickas

 Daiva Karčiauskienė

III

 Arnas Danaitis

 Jurgita Kazinevičienė

Biologijos olimpiada
(įvyko 2016 m. sausio 15 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Austėja Dilytė

IX

Janina Ašutaitytė

I

Rustenis Tolpežnikas

X

Janina Ašutaitytė

I

Eimina Dirvelytė

XI

Janina Ašutaitytė

I

Viktoras Andriuškevičius

XII

Janina Ašutaitytė

II

Aleksandras Davidavičius

IX

Janina Ašutaitytė

II

Viktorija Uksaitė

X

Janina Ašutaitytė

II

Jurgita Mykolaitytė

XI

Janina Ašutaitytė

II

Skomantas Uselis

XII

Janina Ašutaitytė

III

Meda Sakalauskaitė

IX

Janina Ašutaitytė

III

Aistis Mozūraitis

X

Janina Ašutaitytė

III

Ieva Jogaitė

XI

Janina Ašutaitytė

III

Tadas Karanauskas

XII

Janina Ašutaitytė 

Vokiečių kalbos olimpiada
(įvyko 2016 m. sausio 20 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

 Samanta Kazėnaitė

XI

Ona Stanaitienė

II

 Karolina Sabaitė

XI

Ona Stanaitienė

IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada
(įvyko 2016 m. sausio 21 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Karolina Sabaitė

XI

Jūratė Videikienė

III

 Arnas Danaitis

XI

Jūratė Videikienė

Chemijos olimpiada
(įvyko 2016 m. sausio 22 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Austėja Dilytė

IX

Aldona Norkuvienė

I

Viktorija Uksaitė

X

Laimutė Čiečkiuvienė

I

Eimina Dirvelytė

XI

Aldona Norkuvienė

I

Viktoras Andriuškevičius

XII

Laimutė Čiečkiuvienė

II

Gabrielė Gudiškytė

IX

Aldona Norkuvienė

II

Greta Laurinaitytė

X

Laimutė Čiečkiuvienė

II

Karolina Sabaitė

XI

Aldona Norkuvienė

II

Dovilė Sniečkutė

XII

Laimutė Čiečkiuvienė

III

Jurgita Mykolaitytė

XI

Aldona Norkuvienė

III

Kristina Rušytė

XII

Laimutė Čiečkiuvienė

 Fizikos olimpiada
(įvyko 2016 m. vasario 5 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Aleksandras Davidavičius

IX

Dalė Kvietkauskienė

I

Remigijus Žebrauskas

XII

Algirdas Kazinevičius

II

Monika Lukošiūtė

IX

Dalė Kvietkauskienė

II

Dovydas Lužeckas

X

Dalė Kvietkauskienė

III

Arnas Danaitis

XI

Dalė Kvietkauskienė

III

Tadas Meškauskas

XII

Algirdas Kazinevičius

 Matematikos olimpiada
(įvyko 2016 m. vasario 10 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Austėja Dilytė

IX

Aurelija Andriulaitienė

I

Edvinas Sutkus

X

Birutė Galbogienė

I

Žilvinas Pranaitis

XI

Asta Zikienė

I

Skomantas Uselis

XII

Birutė Galbogienė

II

Aleksandras Davidavičius

IX

Aurelija Andriulaitienė

II

Ieva Sapronaitytė

X

Birutė Galbogienė

II

Aistis Sandaras

XI

Birutė Galbogienė

II

Viktoras Andriuškevičius

XII

Aurelija Andriulaitienė

III

Marius Jasiūnas

IX

Aurelija Andriulaitienė

III

Monika Ramonaitė

X

Birutė Galbogienė

III

Matas Mileris

XI

Birutė Galbogienė

III

Remigijus Žebrauskas

XII

Dalia Kondrotaitė

Istorijos olimpiada
(įvyko 2016 m. vasario 11 d.)  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

 Elžbieta Budzinauskaitė

XI

 Jonas Laurinaitis

II

Egidijus Grygolaitis

XII

Jonas Laurinaitis

III

Samanta Kazėnaitė

XI

Jonas Laurinaitis

VII-VIII ir X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
(įvyko 2016 m. vasario 23 d.)  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

II

Urtė Šlėgaitytė

X

Svetlana Stankevičienė

III

Edvinas Sutkus

X

Laimutė Stanislovaitienė

Jurbarko rajono mokinių technologijų olimpiada
(įvyko 2016 m. vasario 29 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Amžiaus grupė

Praktinė veikla

Mokytojai

I

Greta Baltrušaitytė

II

tekstilė

Irena Petruitienė

I

Gabija Jurgilaitė

III

tekstilė

Irena Petruitienė

III

Augustė Žemaitytė

II

tekstilė

Irena Petruitienė

III

Emilija Semaškaitė

II

mityba

Irena Petruitienė

Geografijos olimpiada
(įvyko 2016 m. kovo 2 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Tadas Karanauskas

XII

Birutė Pauliukienė

II

Adomas Kulikauskas

X

Birutė Pauliukienė

V–X klasių mokinių informacinių technologijų olimpiada
(įvyko 2016 m. balandžio 14 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

II

Justė Pileckytė

IX-X

Algirdas Kazinevičius

III

Gabrielė Zaronaitė

IX-X

Algirdas Kazinevičius

 

 

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija