foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Informatikos olimpiada
(įvyko 2014 m. gruodžio 16 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytoja

I

Žilvinas Pranaitis

II gimn.

Erika Liutkevičienė

II

Artūras Višniauskis

IV gimn.

Erika Liutkevičienė

III

Viktoras Andriuškevičius

III gimn.

Erika Liutkevičienė

 XI klasės mokinių anglų kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 14 d.)  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Mokytojai

I

Julija Vaitiekūnaitė

Lina Maskolaitienė

II

Jolanta Labinskytė

Lina Maskolaitienė

III

Remigijus Žebrauskas

Lina Maskolaitienė

Chemijos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 16 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Eimina Dirvelytė

X

Aldona Norkuvienė

I

Skomantas Uselis

XI

Laimutė Čiečkiuvienė

I

Viltė Jocaitytė

XII

Laimutė Čiečkiuvienė

II

Viktorija Uksaitė

IX

Laimutė Čiečkiuvienė

II

Karolina Sabaitė

X

Aldona Norkuvienė

II

Viktoras Andriuškevičius

XI

Laimutė Čiečkiuvienė

II

Simonas Tumšys

XII

Laimutė Čiečkiuvienė

III

Auksė Virbauskaitė

IX

Laimutė Čiečkiuvienė

III

Ieva Jogaitė

X

Aldona Norkuvienė

III

Kristina Rušytė

XI

Laimutė Čiečkiuvienė

Biologijos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 23 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Rustenis Tolpežnikas

IX

Janina Ašutaitytė

I

Ieva Jogaitė

X

Alina Plevokienė

I

Tadas Karanauskas

XI

Janina Ašutaitytė

I

Akvilė Sinkevičiūtė

XII

Janina Ašutaitytė

II

Dovydas Lužeckas

IX

Janina Ašutaitytė

II

Viktorija Uksaitė

IX

Janina Ašutaitytė

II

Karolina Sabaitė

X

Alina Plevokienė

II

Skomantas Uselis

XI

Janina Ašutaitytė

II

Giedrius Uselis

XII

Janina Ašutaitytė

III

Aistis Mozūraitis

IX

Janina Ašutaitytė

III

Jurgita Mykolaitytė

X

Janina Ašutaitytė

III

Viktoras Andriuškevičius

XI

Janina Ašutaitytė

III

Simonas Tumšys

XII

Janina Ašutaitytė

IX-XII klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. sausio 27 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Arnas Danaitis

X

Jūratė Videikienė

II

Karolina Sabaitė

X

Jūratė Videikienė

III

Auksė Virbauskaitė

IX

Laima Samoškienė

III

Martyna Ambrazaitytė

XI

Jolanta Norkūnienė

 Moksleivių meninio skaitymo konkursas
(įvyko 2015 m. vasario 4 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė  arba grupė

Grupė

Mokytojai

I

Marius Bendžius

IX-XII klasės

Jūratė Videikienė

II

Adomas Kulikauskas

IX-XII klasės

Danguolė Pavlavičienė

III

Jonė Marija Mockutė

IX-XII klasės

Vilija Bartusevičienė

 Fizikos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 6 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Dovydas Lužeckas

IX

Dalė Kvietkauskienė

II

Aistis Mozūraitis

IX

Dalė Kvietkauskienė

II

Arnas Danaitis

X

Dalė Kvietkauskienė

II

Skomantas Uselis

XI

Algirdas Kazinevičius

II

Aurimas Vidutis

XII

Dalė Kvietkauskienė

III

Jovydas Griškus

IX

Dalė Kvietkauskienė

III

Tadas Meškauskas

XI

Algirdas Kazinevičius

III

Karolis Urbonas

XI

Algirdas Kazinevičius

III

Arnas Vyčas

XII

Dalė Kvietkauskienė 

Vokiečių kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 10 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Justina Riaubaitė

XI

Ona Stanaitienė

II

Remigijus Žebrauskas

XI

Ona Stanaitienė

III

Monika Šlyterytė

XI

Ona Stanaitienė

VII-VIII ir X-XI klasių mokinių rusų kalbos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 11 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Julija Vaitiekūnaitė

XI

Laimutė Stanislovaitienė

II

Simona  Uksaitė

XI

Svetlana Stankevičienė

III

Eimina Dirvelytė

X

Svetlana Stankevičienė 

Matematikos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 13 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Monika Ramonaitė

IX

Birutė Galbogienė

I

Žilvinas Pranaitis

X

Alvydas Januškevičius

I

Viktoras Andriškevičius

XI

Aurelija Andriulaitienė

II

Viktorija Uksaitė

IX

Dalia Kondrotaitė

II

Aistis Sandaras

X

Laimina Juškienė

II

Simona Uksaitė

XI

Dalia Kondrotaitė

III

Adomas Kulikauskas

IX

Dalia Kondrotaitė

III

Agnė Bakšytė

X

Alvydas Januškevičius

III

Ugnė Vaičiukaitė

XI

Dalia Kondrotaitė

III

Deividas Gudiškis

XII

Birutė Galbogienė

III

Gabija Kavaliauskaitė

XII

Birutė Galbogienė

III

Aurimas Martinkevičius

XII

Birutė Galbogienė

Istorijos olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 24 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

II

Vaidas Liuorius

XII

Birutė Genienė

III

Egidijus Grygolaitis

XI

Jonas Laurinaitis

III

Aurimas Martinkevičius

XII

Birutė Genienė 

Dailės olimpiada
(įvyko 2015 vasario 26 d.)

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytoja

I

Aidas Baranauskas

I gimn.

Nijolė Kurtinaitienė 

Jurbarko rajono mokinių technologijų olimpiada
(įvyko 2015 m. vasario 27 d.)

Vieta

Mokinio(ės) vardas, pavardė

Amžiaus grupė

Praktinė veikla

Mokytojas

I

Simonas Tamošaitis

III

konstrukcinių medžiagų

Adolfas Būblaitis

I

Gabija Jurgilaitė

II

tekstilės

Irena Petruitienė

I

Rytis Zubrickas

III

tekstilės

Irena Petruitienė

I

Urtė Šlėgaitytė

II

mitybos

Irena Petruitienė

II

Daivaras Burenelaitis

II

konstrukcinių medžiagų

Adolfas Būblaitis

II

Vaiva Vaivadaitė

II

tekstilės

Irena Petruitienė

Geografijos olimpiada
(įvyko 2015 m. kovo 3 d. )  

Vieta

Mokinio (ės) vardas, pavardė

Klasė

Mokytojai

I

Tadas Karanauskas

XI

Birutė Pauliukienė

II

Giedrius Uselis

XII

Birutė Pauliukienė

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija