foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „Mokymo(si) sėkmė pamokoje“

   Vasario 18 dieną vyko respublikinė mokytojų metodinė konferencija „Mokymo(si) sėkmė pamokoje“. Konferenciją organizavo Vilkyškių Johaneso Bobrivskio gimnazija. 5 sesijų metu buvo išklausyta 24 pranešimai įvairiomis temomis. Mokytojai dalinosi gerąja patirtimi  kaip motyvuoti mokinius, kad jie patirtų sėkmę pamokoje bei neformalioje veikloje.

   Keturi mūsų gimnazijos mokytojai Janina Ašutaitytė, Erika Liutkevičienė, Jurgita ir Algirdas Kazinevičiai taip pat skaitė pranešimus konferencijoje.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija