foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Padėkos 2016 metų abiturientams (90-oji abiturientų laida)

1. Ingai Laurinaitytei už puikius metinio ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus bei aktyvią kultūrinę-meninę veiklą (Simo Velonskio premijos laureatė);
2. Tadui Karanauskui už labai gerą mokymąsi, gerus brandos egzaminų rezultatus bei aktyvų ir rezultatyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose (Simo Velonskio premijos laureatas);
3. Viktorui Andriuškevičiui už labai gerą mokymąsi, puikius egzaminų rezultatus, šimtuką iš anglų kalbos bei olimpiadų ir konkursų rezultatus  (Nijolės Globienės premijos laureatas);
4. Tomai Simanavičiūtei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
5. Dovilei Bilevičiūtei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;

6. Gerdai Gaižauskaitei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
7. Jolantai Labinskytei už renginius, aktyvią veiklą;
8. Laurai Žičkutei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
9. Mildai Matulaitytei už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
10. Tomai Paulaitytei už renginius, aktyvią veiklą;
11. Justui Laurinaičiui už renginius, aktyvią veiklą;
12. Deividui Dravininkui už renginių fotografavimą;
13. Aušrinei Lingaitytei už renginiius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
14. Domantui Sakalauskui už renginius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
15. Rimantei Vaičekauskaitei už gerą mokymąsi, renginiius, aktyvią veiklą;
16. Tautvydui Pociui už renginiius, aktyvią veiklą, darbą mokinių taryboje;
17. Eimantui Petraičiui už renginius, aktyvią veiklą;
18. Gretai Bendoraitytei už renginius, aktyvią veiklą;
19. Gyčiui Merkevičiui už renginius, aktyvią veiklą;
20. Remigijui Žebrauskui už puikius pasiekimus moksle bei olimpiadose, konkursuose;
21. Skomantui Useliui už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose;
22. Kristinai Rušytei už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą renginiuose, olimpiadose;
23. Martynai Ambrazaitytei už gerą mokymąsi ir dalyvavimą olimpiadose, konkursuose;
24. Tadui Meškauskui už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose;
25. Karoliui Urbonui už dalyvavimą olimpiadose;
26. Justinai Riaubaitei už dalyvavimą olimpiadose;
27. Monikai Šlyterytei už dalyvavimą olimpiadose;
28. Julijai Vaitiekūnaitei už puikiai išlaikytus anglų ir rusų kalbos valstybinius brandos egzaminus bei dalyvavimą olimpiadose;
29. Simonai Uksaitei už dalyvavimą olimpiadose;
30. Ugnei Valčiukaitei už dalyvavimą olimpiadose;
31. Egidijui Grygolaičiui už dalyvavimą olimpiadose, konkursuose;
32. Dovilei Sniečkutei už puikius mokymosi rezultatus ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose;
33. Gretei Kazakevičiūtei už kultūrinę-meninę veiklą;
34. Arminui Petraičiui už 100 iš informacinių technologijų (programavimo), kultūrinę- meninę veiklą;
35. Rokui Raliui už kultūrinę-meninę veiklą;
36. Lukui Ignatavičiui už kultūrinę-meninę veiklą;
37. Miglei Pliupaitei už gerą mokymąsi;
38. Aistei Karaliūnaitei už labai gerą mokymąsi, puikiai išlaikytus anglų kalbos ir matematikos valstybinius brandos egzaminus;
39. Erikui Lyneburgeriui už puikias informacinių technologijų, programavimo žinias įvertintas 100;
40. Gretai Kasparaitytei už puikius mokymosi rezultatus metiniame ir išlaikytą informacinių technologijų (programavimo) egzaminą (99 balai), matematikos (98 balai);
41. Ugnei Stanislovaitytei už puikius įvertinimus metiniame ir už puikias anglų kalbos žinias, įvertintas 100 balų.
42. Vytenei Samoškaitei už labai gerą mokymąsi.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija