foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Susitikimas su PK pareigūnais

   Vasario 28 d. vyko susitikimas su PK pareigūnais tema "Mūsų saugumas", kurį organizavo vaiko gerovės komisijos narė Sv.Stankevičienė.

Informacinis stendas "Sveikas gyvenimo būdas. Tabako, rūkymo žala sveikatai"

   Vaiko gerovės komisijos narė, socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė išleido informacinį stendą "Sveikas gyvenimo būdas. Tabako, rūkymo žala sveikatai".

Projektas "Pažink save"

    2013 metų lapkričio 22-23 d. d. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje vyko projektas "Pažink save".
    Projektą parengė Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos vaiko gerovės komisijos narės: socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė.
    Projektas parengtas pagal Kauno arkivyskupijos Šeimos centro lytiškumo ugdymo programą.
    Užsiėmimus gimnazistams vedė 8 lektoriai-savanoriai iš Kauno arkivyskupijos Šeimos centro.

   Seminaro metu lektoriai veikė pagal principą jaunimas-jaunimui naudodami grupinio darbo metodus, pokalbius, diskusijas, vaizdinę bei padalomąją medžiagą. Susitikimai paremti aktyviu dalyvių įtraukimu, draugišku vedančiojo ir dalyvių tarpusavio ryšiu. Šios paskaitos sudarytos naudojantis šiuolaikine literatūra, pateikiant naujus statistinius duomenis, todėl jų metu jaunimas galėjo betarpiškai klausti, domėtis, jaustis saugus išreikšti savo nuomonę, diskutuoti. Paskaitos atliepė į poreikį kalbėti jaunimui prevenciniais klausimais.

    Vaiko gerovės komisijos narės ir projekto organizatorės socialinė pedagogė Roma Pikturnaitė ir dorinio ugdymo mokytoja Irena Danupienė džiaugiasi, kad projektas pavyko ir gimnazistams patiko.

Mokinių išvyka

    Mokytojai Gražina Mikšienė ir Jonas Laurinaitis vasario 19 dieną organizavo 3-ių g. kl. mokinių išvyką į Jurbarko rajono apylinkės teismą, kur susitiko su laikinai einančia teismo pirmininkės pareigas Jūrate Lukšiene, teisėjo padėjėjomis Diana Butkiene ir Virginija Bankauskiene. Šio susitikimo temos: "Nusikaltimų, alkoholio, tabako prevencija", ir "Pagrindinės asmens  teises, laisvės ir pareigos".

Pirmosios pagalbos ABC

   Visuomenės sveikatos specialistė Danutė D.Kriščiūnienė 1-ų klasių gimnazistus supažindino su pirmosios pagalbos ABC ir pravedė mokymus gimnazijoje.

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija