foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurgio Baltrušaičio 142-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginys

   Yra vardų, kurie nuolat šviečia kultūros danguje. Yra vardų, kurie pranyksta ūkuose ir vėl netikėtai atsiranda. Jų šviesa blausesnė, bet sava. Kiekvienos tautos kultūra turi klasikų be nuolat ir ryškiai švytinčios aureolės. Lietuvių literatūroje toks klasikas yra Jurgis Baltrušaitis.
   Gegužės 7d., Jurbarko krašto muziejuje gimnazistai ir renginio svečiai susirinko į poeto, vertėjo, diplomato Jurgio Baltrušaičio 142-ųjų gimimo metinių paminėjimo renginį. Šventėje dalyvavo Jurbarko rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė, buvusi Jurbarko Antano Giedraičio Giedriaus gimnazijos mokytoja, poetė Zita Stankaitytė-Kairiūkštienė,
Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos direktorius Alvydas Januškevičius.

 

    Renginį vedė Laertas Mankus. Meninėje programoje dalyvavo Antano Sodeikos meno mokyklos kanklininkių ansamblis vadovė Rima Balčiūnienė, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos mokytojų Jurgitos Kazinevičienės ir Gražinos Mikšienės duetas, kuris atliko Jurgitos Kazinevičienės sukurtas dainas (žodžiai Jurgio Baltrušaičio "Daina“ ir "Malda"). Taip pat skambėjo gimnazijos mišraus ansamblio atliekamos dainos: Gyčio Paškevičiaus "Mano kraštas“ ir Vytauto Kernagio "Baltas paukštis“ , vadovė Gražina Mikšienė, 2ų gimnazijos klasių gimnazistai atliko dainas "Pinavija“ ir lietuvių liaudies dainą "Pašilėj bakūžėj“, vadovė Stanislava Januškevičienė. Jurbarko rajono Vadžgirio pagrindinės mokyklos mokiniai visus sužavėjo muzikine kompozicija rusų liaudies dainų motyvais, mokytoja Marina Vaitiekūnienė. Pagrindinį pranešimą skaitė Jurbarko krašto muziejaus darbuotoja Adelija Mezeraitienė. Savo kūryba pasidalino poetė Zita Stankaitytė-Kairiūkštienė.
    Po meninės dalies vyko skaitovų konkursas, kurį vertino Jurbarko rajono savivaldybės švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Genovaitė Pocevičienė, poetė Zita Stankaitytė-Kairiūkštienė, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Jolanta Gudelienė ir Irena Giedraitienė, Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos dorinio ugdymo mokytoja, Danutė Grikšienė. I-as skaitovų konkurso vietas laimėjo Julija Vaitiekūnaitė ir Ieva Sapronaitytė.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija