foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

100-dienis

    Likus 100 dienų išėjimui į kitokį pasaulį 3-ių g. kl. mokiniai "Šimtadienio" renginio metu pakvietė abiturientus išsipirkti savo nuodėmes. Nors velnias ir jo komanda krėtė "šunybes" gėris nugalėjo ir pusatestačiai buvo įteikti visiems dvyliktokams.

    Kad šventė būtų linksma, išradinga, kūrybiška ir įsimintina paplušėjo visas 3g.kl. aktyvistų būrys. Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Gudelienė dėkoja šiems gimnazistams:
Tomai Simanavičiūtei, Laurai žičkutei, Renaldui Stasiūnaičiui, Dovilei Bilevičiūtei, Egidijui Grygolaičiui, Gyčiui Merkevičiui, Rimantei Vaičekaukaitei, Aušrinei Lingaitytei, Dovilei Sniečkutei, Kristinai Rušytei, Mildai Matulaitytei, Lukui Krikščionaičiui, Gerdai Gaižauskaitei, Domantui Sakalauskui, Justui Laurinaičiui, Monikai Girdžiūtei, Lukui Pališkiui, Gretai Jakštytei, Inai Martinkutei, Martynui Dobilui, Ugnei Valčiukaitei, Agnei Mačiulytei, Rokui Raliui, Adomui Akutaičiui, Karolinai Labanauskaitei, Julitai Bikulčiūtei, Matui Venslauskui, Deividui Dravininkui, Erikai Jankauskaitei, Eimantui Petraičiui, Gretai Kasparaitytei, Gretai Bendoraitytei, Jonui Kačiušiui, Ignui Dauniui, Grėtei Kazakevičiūtei.

 

    Abiturientų auklėtojai: Jonas Laurinaitis, Asta Akutaitienė, Irena Danupienė, Danguolė Šimanskienė, Danguolė Pavlavičienė, Birutė Genienė ir Irena Petruitienė džiaugiasi 3g.kl. mokinių ir jų auklėtojų: Jolantos Norkūnienės, Romos Pikturnaitės, Birutės Pauliukienės, Ramūno Danupo, sukurta "Šimtadienio" švente klasių kabinetuose.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija