foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

 Susitikimas su buvusiais gimnazijos mokytojais

   Spalio 10 d., gimnazijos skaitykloje, mokinių taryba, kurią kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė ir „Jaunųjų žurnalistų“ būrelis, vadovaujamas Violetos Greičiūnienės, inicijavo susitikimą su buvusiais gimnazijos mokytojais: Zita Kairiūkštiene, Ramute Bakaitiene, Birute Skandūniene, Irena Danupiene ir Dale Kvietkauskiene. Susitikimo metu skambėjo ne tik Paulinos Kerutytės atliekamos dainos, (muzikos mokytoja Gražina Mikšienė), bet ir lietuvių kalbos ir literatūros bei teatro mokytojo Sauliaus Ambrazaičio skaitomos eilės.

    Buvę mokytojai pasidalino šiltomis emocijomis apie darbą gimnazijoje ir  papasakojo įdomių ir linksmų istorijų iš mokyklos gyvenimo. Mokinių tarybos atstovas Arnas Sluoksnaitis pasveikino buvusius mokytojus su praėjusia Tarptautine Mokytojo diena.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija