foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Aktyviausių mokinių tarybos narių apdovanojimas

   Spalio 10 d. direktoriaus pavaduotojos ugdymui Ona Enčerienė ir Jolanta Gudelienė įteikė padėkos raštus aktyviausiems mokinių tarybos nariams:

   Aistei Dirdaitei, Dainiui Kavaliauskui, Emilijai Barčauskaitei, Agnei Bukauskaitei, Milanui Majauskui,  Linui Sasnauskui, Viltei Kazlauskaitei, Miglei Šašytei, Armandai Urbšaitei, Aironui Puidokui, Armandai Urpšaitei, Skaistei Liubancaitei, Akvilei Tamošaitytei, Indrėjai Mickutei, Arnui Sluoksnaičiui, Arnui Sinkevičiui, Titui Barčui, Augustui Regesui, Neringai Gailiūtei, Gabijai Masaitytei, Augustei Gražytei, Irmantui Norkūnui, Valdui Valavičiui ir Andrėjai Pocevičiūtei.

Sveikiname!

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija