foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Mokinių tarybos renginys

  Spalio 25 d. vyko gimnazijos mokinių tarybos renginys, kuriame direktorius Alvydas Januškevičius ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė padėkojo aktyviems mokinių tarybos nariams už nuoširdų darbą gimnazijos renginiuose ir palinkėjo būti aktyviems, inicijuojant naujas idėjas ir veiklas.

   Gimnazijos direktoriaus padėkos įteiktos: Eimantei Giedraitytei, Viktorijai Rainytei, Neringai Gailiūtei, Andrėjai Pocevičiūtei, Dainiui Kavaliauskui Aistei Dirdaitei, Mantui Širkevičiui, Valdui Valavičiui, Vėjūnei Rupeikaitei ir mokinių tarybos pirmininkui Irmantui Norkūnui.

 

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija