foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Renginys – „Gimnazisto pasas“ 2018 m.

   Spalio 17 d. gimnazijos aktų salėje pirmų klasių gimnazistai rinkosi į direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gudelienės inicijuotą renginį – „Gimnazisto pasas“, kuriame dalyvavo gimnazistų tėvai, jų auklėtojai ir garbūs svečiai. Pasveikinti gimnazistų atvyko Jurbarko rajono savivaldybės atstovai – meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) Lukas Bakšys. Gimnazisto pasus iš savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus rankų šiemet gavo 137 pirmokai. Nuo šios dienos jie tapo pilnateisiais gimnazijos šeimos nariais. Visos gimnazistų klasės kartu su gimnazijos direktoriumi Alvydu Januškevičiumi, klasės auklėtojais Vita Pakinkyte, Adolfu Būblaičiu, Lina Maskolaitiene, Daiva Karčiauskiene įsiamžino prie dailės mokytojos Jurgitos Davidavičienės paruošto stendo „Gimnazistų šeima“.

   Direktoriaus pavaduota ugdymui Jolanta Gudelienė pristatė „The Duke of Edinburgh’s International Award“ programą. Renginio vedantieji Vėjūnė Rupeikaitė ir Domantas Juškys supažindino su „Gimnazisto paso“ istorija pakvietė visus sugiedoti gimnazijos himną. Renginio solistai Mantas Širkevičius, Guoda Stalgytė, Emilija Barčauskaitė bei mišrus choras, vadovaujamas Gražinos Mikšienės džiugino vakaro dalyvius savo skambiomis dainomis. Šokius padovanojo šiuolaikinių šokių kolektyvas „Era“ ir Aistė Tamošaitytė. Tėvų vardu kalbėjo Giedrė Vasiljevaitė. Renginio metu visiems buvo gera proga artimiau susipažinti su Antanu Giedraičiu-Giedriumi.

 

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija