foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Programa LIONS QUEST

   Įgyvendindama LR Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijas, Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos bendruomenė nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos pradės įgyvendinti ilgalaikę prevencinę programą LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“, skirtą vyresniųjų klasių mokiniams. Programos įgyvendinimo tikslai: geros mokyklinės aplinkos kūrimas, šeimos dalyvavimas, mokytojų profesinis ugdymas ir kita. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika - projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą.

   Gimnazijos bendruomenė kryptingai ugdys tokias vertybines nuostatas: savidrausmę, pagarbą sau ir kitiems, gerumą, atsakingumą ir sąžiningumą, įsipareigojimą šeimai, pasirengimą padėti.
   2018 m. balandžio 12-13 dieną gimnazijoje vyko mokymai mokytojams, kuriuos vedė LIONS QUEST programos instruktorė Vitalija Vilkaitė.
   Gimnazijos mokytojai susipažino su programai skirtais vadovėliais, darbo metodais, praktiškai išbandė mokymosi tarnaujant metodą.

   Mokymus lydėjo geros emocijos ir bendrumo pojūtis.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija