foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Naujos knygos gimnazijos bibliotekoje 
2018 rugsėjis

Jūsų laukia naujos, nuostabios, nepaprastai įdomios knygos! 

Skaityti  sąrašą...

Taip pat gautos naujos mokymo(-si) knygos

Skaityti  sąrašą...

Bibliotekininkės Vaida, Ilona

2018 - Vydūno metai

   2018 metai paskelbti Vydūno metais. Paroda „Tautos mokytojas“, skirta rašytojo ir filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Rašytojas, gyvendamas Mažojoje Lietuvoje, visą savo gyvenimą pašventė lietuvybės puoselėjimui, kultūrine veikla ir raštais skatino tautiečius išlaikyti gimtąją kalbą, kultūrą, pažinti istoriją, šaknis, nepasiduoti nei germanizacijai, nei rusifikacijai, nei kitų tautų įtakai. Vydūnas teigė: „Tauta tik tada yra apsaugota nuo pavergimo, kai jos kultūra yra nors lygi kitoms tautoms, bet geriau dar, kai ji yra aukštesnė, kai jos žmonės yra žmoniškesni. Kultūra – aukštas žmoniškumas – sudaro tautos stiprybę.“

Skaityti daugiau

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS 2018

   Parodoje „Žymiausi lietuviško žodžio saugotojai ir puoselėtojai“ pristatome žmones, paaukojusius savo gyvenimą Lietuvos kultūros, raštijos ir kalbos labui. Nepabijojusius kai kada net rizikuoti gyvybe vardan savo tautos žmonių. Kartu jie aukojo savo sveikatą, ramybę ir laisvę, nes buvo nuolat stebimi, persekiojami ir verčiami bėgti. Visi jie nuveikė didelį darbą ir ši kova nebuvo beprasmė. Daug jų, rašytojų, kalbininkų, bebaimių knygnešių ir paprastų jiems talkinusių žmonių, seniai amžinu miegu miega savo gimtoj žemelėj, tačiau atmintis apie jų nuveiktus darbus, padėjusius išsaugoti tautos egzistavimo pagrindą – kalbą bei spausdintą žodį – gyva ligi šiol.

 

100 metų Lietuvos Nepriklausomybei skirta paroda 

     1918 m. vasario 16 d. buvo paskelbtas Nepriklausomybės aktas, kuris užtikrino mūsų Tautos savarankišką, laisvą valstybinį gyvenimą. Jis atvėrė mūsų Tautai naujas galimybes kurti nepriklausomos, „demokratiniais pamatais sutvarkytos” Lietuvos ateitį.

Kviečiame visus apsilankyti gimnazijos bibliotekoje

Vincui Mykolaičiui-Putinui 125

Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties...

 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija