foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Kviečiame mokytis!

   Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazija kviečia mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programas. Mokytis pagal šias ugdymo programas gali asmenys, kuriems jau sukako 18 metų, taip pat 16-17 metų dirbantys jaunuoliai, nepilnamečiai, kuriems laikinai atimta ar apribota laisvė, taip pat negalintys tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl

Reikalingi dokumentai

     Asmenys, pageidaujantys mokytis mūsų gimnazijoje, pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas gimnazijoje);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • anksčiau įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • jei buvo keista pavardė pateikia santuokos liudijimo arba kito atitinkamo dokumento kopiją.

Mokymo(si) tvarka

  • Pagal suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokomasi savarankiškai;
  • kiekvieną mėnesį numatoma konsultacijų savaitė, kai galima su dalykų mokytojais konsultuotis individualiai;
  • mokiniams, sėkmingai baigusiems 10 klasių ir išlaikiusiems PUPP, išduodamas pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
  • mokiniams, baigusiems 12 klasių ir sėkmingai išlaikiusiems brandos egzaminus, išduodamas brandos atestatas.

    Jei susidomėjote, norite sužinoti daugiau – galite užeiti į gimnaziją, skambinti telefonu  8 652 04717. Laukiame!

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija