foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. GEGUŽĖS 3 D.

   Informuojame remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-576 „Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais“ nuo gegužės 3 d. gimnazijoje abiturientams ugdymo procesas organizuojamas mišriu ugdymo proceso organizavimo būdu t. y. derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

   Dalykai mokomi kontaktiniu būdu: lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, biologija, fizika, šokis, teatras, fizinis ugdymas, ekonomika ir verslumas, psichologija, lotynų kalba.

   Dalykai mokomi nuotoliniu būdu: dorinis ugdymas (etika, tikyba), anglų kalba J. Kazinevičienės grupė, vokiečių kalbos grupės, rusų kalba, chemija, informacinės technologijos, dailė, technologijos, fotografija, muzika, braižyba.

 

    1 – 3 gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesas ir toliau organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 

Gimnazijos administracija

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija