foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

DĖL UGDYMO GIMNAZIJOS I–IV KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO

   Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. įvyko Gimnazijos tarybos posėdis dėl tolesnio ugdymo proceso organizavimo. Posėdžio metu išsamiai aptartos ugdomojo darbo organizavimo dėl gimnazijoje atliekamų remonto darbų galimybės.

  Išklausius gimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų nuomones, įvertinus ugdymo organizavimo aspektus bei siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių sveikatą, nutarta (vienbalsiai):

1) gimnazijoje I-IV klasių mokiniams tęsti ugdymą (mokomųjų dalykų pamokas) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu;

2) konsultacijas ir neformaliojo švietimo užsiėmimus, atsižvelgiant į specifiką, vesti įprastu kasdieniu ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (Gimnazijos tarybos posėdžio nutarimas Nr. 1, protokolo Nr. SO1-5).

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija