foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

PASITARIMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO GIMNAZISTAMS

   2020 m. rugsėjo 16 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva vyko susitikimas su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktore Vida Greičiūte ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriumi Viljamu Bakšiu. Susitikime dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys.

  Gimnazijos direktorė pateikė informaciją apie ugdymo procesą ir remonto darbus pastato viduje. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis gimnazijos mokinių ugdymas. Pokalbio metu buvo analizuojamos galimybės mokymo procesą organizuoti antroje pamainoje Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje.

  Įvertinus mokinių ir mokytojų galimybes bei atsižvelgus į ugdymo organizavimo aspektus, nutarta ugdomąjį procesą gimnazijos I-IV klasių mokiniams artimiausiu metu tęsti nuotoliniu būdu, vykdant mokomųjų dalykų konsultacijas mišriu mokymo organizavimo būdu.

   Tikimasi, kad gimnazijos pastato vidaus remonto darbai pirmame ir antrame aukštuose bus baigti iki 2020 m. spalio 5 d. ir mokiniai galės grįžti į klases. Tokiu atveju ugdomasis procesas I-IV klasių mokiniams būtų organizuojamas mišriuoju būdu.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija