foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Mokinių priėmimo komisijos informacija

   Baigė darbą Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnaziją komisija. Komisija savo darbe vadovavosi Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnaziją komisijos darbo reglamentu ir Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnaziją tvarkos aprašu.

    Iki birželio 30 dienos buvo gauti 127 prašymai priimti į I-ąją Gimnazijos klasę. Pagrindiniai kriterijai, į kuriuos atsižvelgta formuojant klases, buvo užsienio kalbos, kurias mokysis būsimieji mokiniai, taip pat dorinis ugdymas (tikyba ir etika), vaikinų ir merginų skaičius klasėse. Į kitus tėvų (atstovų pagal įstatymą) pageidavimus dėl klasių komplektavimo buvo atsižvelgta tiek, kiek leido galimybės.

   Suformuotos 5 Gimnazijos I - osios klasės, kuriose 2021/2022 m. m. ugdysis po 25-26 mokinius.

   Būsimieji klasių vadovai:

I a – Reda Žemelienė;

I b – Alina Plevokienė;

I c – Augustė Vabalienė;

I d – Loreta Aniulienė,

I e – Edita Černiauskienė.

   Informacija apie tai, į kokią klasę mokinys pateko, išsiųsta prašymuose nurodytu elektroniniu paštu.

   Su klasių vardiniais sąrašais Gimnazijos vestibiulyje bus galima susipažinti rugpjūčio 30-31 dienomis.

   Svarbu:

  1. Ateinančiais mokslo metais Gimnazijoje uniformos neprivalomos, bus laikomasi aprangos kodo.
  2. Informacija apie Rugsėjo 1-osios šventę bus paskelbta Gimnazijos interneto svetainėje.

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija