foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 2020 M. RUGSĖJO 14-30 DIENOMIS

  Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 14-30 dienomis Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijoje ugdymas vyks nuotoliniu būdu.

  Įgyvendindami ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 proc. dalyko savaitinių pamokų skiriame kontaktiniam darbui virtualiose mokymosi aplinkose; kitas pamokų laikas yra skirtas mokinių savarankiškam mokymuisi ir nuotolinėms konsultacijoms.

  Visų klasių mokiniams yra sudaryta galimybė dalyvauti pagrindinių dalykų konsultacijose pagal patvirtintą grafiką (konsultacijų grafikas pridedamas). Mokytojai, aptarę su mokiniais, ves kontaktines ir/arba nuotolines konsultacijas. Konsultacijos yra neprivalomos.

  Pamokos ir nuotolinės konsultacijos vyksta laikantis 2020-2021 m. m. I pusmečio tvarkaraščio.

 Visą  informaciją apie nuotolinio mokymo (-si) organizavimą rasite Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos apraše, patvirtintame Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 4 d. įsakymu VO-140.

2023 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija