foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

MOKOMOJI – PAŽINTINĖ EKSKURSIJA „GAMTAMOKSLINIŲ TYRIMŲ PAMOKOS“

   Balandžio 12-ąją, pavasario atostogų dieną, gimnazijos biologai praleido turiningai. Lydimi biologijos mokytojos Janinos Ašutaitytės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Onutės Enčerienės, išvyko į mokomąją – pažintinę ekskursiją Kaune.  

   Ekskursiją pradėjome nuo biologijos pamokų Vytauto Didžiojo universitete. Klausėme dėstytojų paskaitų „Ar sveikesnė mityba padėtų sušvelninti klimato kaitą?“ ir „Ko kairysis smegenų pusrutulis negali pasakyti dešiniajam?“, atlikome laboratorinius darbus: „Išoriniai parazitai – jų įvairovė ir galimi pavojai“ ir „Augalo lapas – augalo būsenos veidrodis. Ką jis mums rodo, kai aplinka keičiasi?“.

   Po užsiėmimų Vytauto Didžiojo universitete, aplankėme VDU botanikos sodą, ten augančius ir dar negausiai žydinčius augalus, bei oranžeriją. Kiek vėliau apsilankėme ir LSMU Anatomijos bei Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuose.

   Mokomoji – pažintinė ekskursija baigėsi „Nemuno“ slėnio Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centre. Tai pirmas toks centras Baltijos šalyse, aprūpintas unikalia pilotine įranga maisto pramonei. Čia kuriami nauji maisto produktai ir jų receptūros maisto pramonės įmonėms, vykdomi moksliniai tyrimai. Maisto mokslo ir technologijų kompetencijos centre ruošiami aukštos kvalifikacijos maisto pramonės specialistai, taikomos naujos mokslo metodikos ir specializuota technologinė įranga. Centre įkurtos penkios specializuotos gamybinės laboratorijos (pieno, mėsos ir žuvies, duonos/konditerijos gaminių, fermentacijos, bendrųjų tyrimų, mikrobiologijos ir kt. laboratorijos). MMTKC vystomos mokslo kryptys: funkcinis maistas, maisto kokybė, maisto sauga, maistas ir vartotojas ir kt.

   Tikimės, kad mokiniai šioje ekskursijoje įgytas žinias ir įgūdžius galės pritaikyti praktiškai, tai skatins domėjimąsi biomokslais ir padės tikslingai pasirinkti studijas.

Informaciją pateikė Janina Ašutaitytė

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija