foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Sudarytos sutartys

2020 metai

 1. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis 2020-01-16
 2. Pirkimo-pardavimo sutartis 2020-05-18
 3. Pirkimo-pardavimo sutartis 2020-07-28
 4. Rangos sutartis 2020-08-11
 5. Rangos sutartis 2020-08-20
 6. Moksleivių vežimo sutartis 2020-09-01
 7. Moksleivių vežiojimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis 2020-09-08
 8. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis 2020-09-14
 9. Rangos sutartis 2020-09-17

2019 metai

 1. Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis 2019-01-04
 2. Atlygintinų paslaugų teikimo sutartis 2019-02-04
 3. Bendradarbiavimo sutartis 2019-02-26
 4. Mokinių vežiojimo sutartis 2019-04-08
 5. Pirkimo-pardavimo sutartis 2019-04-15
 6. Lėšų naudojimo sutartis 2019-04-17
 7. Paslaugų teikimo sutartis 2019-04-25
 8. Šildymo sistemų priežiūros sutartis (gimnazijos pastato)
 9. Šildymo sistemų priežiūros sutartis (gimnazijos sporto komplekso)
 10. Pirkimo-pardavimo sutartis 2019-05-06
 11. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis 2019-05-06
 12. Paslaugų teikimo sutartis 2019-06-06
 13. Lėšų naudojimo sutartis 2019-05-15
 14. Materialiojo turto nuomos sutartis 2019-07-11
 15. Sutartis-užsakymas 2019-07-29
 16. Sutartis dėl ekonomikos ir verslumo programos dėstymo 2019-08-22
 17. Moksleivių vežimo sutartis 2019-08-28
 18. Moksleivių vežimo sutartis 2019-08-29
 19. Paslaugų teikimo sutartis 2019-10-01
 20. Pirkimo-pardavimo sutartis 2019-10-03
 21. Nekilnojamojo turto panaudos sutartis 2019-10-01
 22. Mokinių vežiojimo sutartis 2019-10-10
 23. Duomenų perdavimo paslaugos teikimo sutartis 2019-10-10
 24. Pirkimo-pardavimo sutartis 2019-10-28
 25. Dotacijos sutartis projektui pagal "Erasmus+" programą.
 26. Pirkimo-pardavimo sutartis 2019-12-15

2018 metai

 1. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-04-03
 2. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-04-30
 3. Maitinimo paslaugų sutartis 2018-05-29
 4. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-06-18
 5. Statybos rangos sutartis 2018-06-25
 6. Bendradarbiavimo sutartis 2018-06-28
 7. Paslaugų pirkimo sutartis 2018-07-10
 8. Statybos rangos sutartis 2018-07-12
 9. Statybos rangos sutartis 2018-07-16
 10. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-06-27
 11. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-08-14
 12. Moksleivių vežimo sutartis 2018-09-03
 13. Moksleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis 2018-08-29
 14. Materialiojo turto nuomos sutartis 2018-09-26
 15. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-11-13
 16. Leidinių pirkimo-pardavimo sutartis 2018-12-19

2017 metai

 1. Naftos produktų pardavimo-pirkimo sutartis 2017-01-05
 2. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis 2017-02-04
 3. Keičiamų kilimėlių nuomos sutartis 2017-02-06
 4. Atsiskaitymo už sunaudotą elektros energiją ir vandenį sutartis 2017-03-08
 5. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartis 2017-03-10
 6. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) sutartis 2017-03-11
 7. Susitarimas prie 2012-12-07 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. EE/12/12-07/336
 8. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-05-16
 9. Gerbūvio darbų prie sporto salės atlikimo sutartis 2017-06-17
 10. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-06-18
 11. Rangos sutartis 2017-06-20
 12. Moksleivių vežiojimo reguliaraus susisiekimo maršrutais sutartis
 13. Moksleivių vežimo sutartis 2017-09-01
 14. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-10-11
 15. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-10-25
 16. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-12-07
 17. Prekių pirkimo-pardavimo sutartis 2017-12-01

2016 metai

 1. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-01-03Priedas Nr. 1
 2. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-04
 3. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2016-02-05

2015 metai

 1. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo nekilnojamojo turto panaudos sutartis
 2. Bendrabučio nuomos sutartis
 3. Informacinės sistemos "Tavo mokykla" naudojimo sutartis
 4. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-02
 5. Prekių pirkimo sutartis Nr. KL-P-2015/56
 6. Statybos rangos sutartis Nr. 2015-05-04
 7. Prekių pirkimo sutartis Nr. 015GM
 8. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-14
 9. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/07/21-01Priedas Nr. 1
 10. Prekių pirkimo sutartis Nr. 2015-07-24Priedas Nr. 1 
 11. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/10/05-01Priedas Nr. 1 
 12. Prekių pirkimo sutartis Nr. OST 15/10/05-01
 13. Prekių pirkimo sutartis Nr. BA-835 2015-11-11 
 14. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/02-01Priedas Nr. 1 
 15. Prekių pirkimo sutartis Nr. RM2015/12/14-01Priedas Nr. 1 

2024 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija