foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Metinis balansas už 2016 metus

 1. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal 2016 m.  gruodžio 31 d. duomenis) 
 2. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 31  (2016 m. gruodžio 31 d.) 
 3. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 33 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 4. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 141 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 5. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1434 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 6. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 7. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 151P (2016 m. gruodžio 31 d.)
 8. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 2 1463 (2016 m. gruodžio 31 d.)
 9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2016 m. gruodžio 31 d.) 
 10. Aiškinamasis raštas 2016 m.
 11. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (8 VSAFAS 1 priedas) 
 12. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (20 VSAFAS priedai)
 13. Finansinės būklės ataskaita (pagal 2016 m.  gruodžio 31 d. duomenis)
 14. Veiklos rezultatų ataskaita (pagal 2016 m.  gruodžio 31 d. duomenis)
 15. Grynojo turto pokyčių ataskaita (pagal 2016 m.  gruodžio 31 d. duomenis)
 16. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (12 VSAFAS 1 priedas) 
 17. Informacija apie išankstinius apmokėjimus (6 VSAFAS 6,6 priedas) 
 18. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (17 VSAFAS priedai)
 19. 2016 m. informacija pagal veiklos segmentus (25 st priedas)
 20. Pinigų srautų ataskaita (pagal 2016 m.  gruodžio 31 d. duomenis)
 21. Kitos pajamos (10 VSAFAS 2 priedas)
 22. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (13 VSAFAS 1 priedas)
 23. Aiškinamasis raštas prie 2016 m. finansinių ataskaitų  

2022 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija