foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Kviečiame mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio (9-10 kl.) ir vidurinio ugdymo (11-12 kl.) programas 2018-19 m. m.

Mokytis pagal šias programas gali:

  • suaugę asmenys, nebaigę pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ir siekiantys ją pabaigti;
  • turintys nepatenkinamų metinių įvertinimų ir siekiantys likviduoti dalyko (-ų) įsiskolinimus;
  • 16-17 metų dirbantys jaunuoliai;
  • nepilnametės, esančios nėštumo ir gimdymo atostogose;
  • nepilnamečiai, auginantys savo vaikus.

Pageidaujantys mokytis turi pateikti:

  • nustatytos formos prašymą (pildomas Gimnazijoje);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • santuokos liudijimą (pasikeitus pavardei).

Mokymasis organizuojamas sesijomis. Viena savaitė per mėnesį skiriama individualioms konsultacijoms. Tvarkaraštis sudaromas derinant besimokančiojo pageidavimus ir Gimnazijos galimybes.

Sėkmingai baigus pagrindinio ugdymo programą ir išlaikius pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrą, išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

Baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, išduodamas atestatas.

Priėmimas į suaugusiųjų klases vyksta visus metus. Jei domitės ar turite klausimų – paskambinkite tel . (8 447 ) 72562 arba užeikite.

 

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija