foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

PATVIRTINTA
Jurbarko Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazijos
direktoriaus 2019-09-18 įsakymu Nr.

Suaugusiųjų pavienio savarankiško mokymosi 2019-2020 m. m. konsultacijų savaičių tvarkaraštis

I pusmečio konsultacijos

II pusmečio konsultacijos

Rugsėjis 23, 24, 25, 26, 27

Sausis 27, 28, 29, 30, 31

Spalis 21, 22, 23, 24, 25

Vasaris 24, 25, 26, 27, 28

Lapkritis 25, 26, 27, 28, 29

Kovas 23, 24, 25, 26, 27

Gruodis 16, 17, 18, 19, 20

Balandis 20, 21, 22, 23, 24

 

Gegužės 25, 26, 27, 28, 29

 

Kviečiame mokytis!

Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazija kviečia mokytis 18-os metų ir vyresnius mokinius suaugusiųjų klasėse, siekiančius įgyti pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Konsultacijų tvarkaraštis sudaromas atsižvelgiant į mokinio individualius pageidavimus, siūlome rinktis neakivaizdinę mokymosi formą. Jūs galite vidurinio ugdymo programoje rinktis: dorinį ugdymą (etiką arba tikybą), lietuvių kalbą ir literatūrą išplėstiniu arba bendruoju kursu, užsienio kalbas (anglų, vokiečių, rusų) B1 arba B2 lygiu, istoriją arba geografiją bendruoju arba išplėstiniu kursu, matematiką bendruoju arba išplėstiniu kursu, IT bendruoju arba išplėstiniu kursu, gamtos mokslo dalykus (biologiją, fiziką, chemiją) išplėstiniu arba bendruoju kursu, menus (dailę arba muziką), pasirenkamuosius dalykus – technologijas, ekonomikos pagrindus, programavimą.

Daugiau informacijos galite gauti užėję į gimnaziją arba paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais.

Reikalingi dokumentai

Asmenys, pageidaujantys mokytis mūsų gimnazijoje, pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas gimnazijoje);
  • mokymosi sutartį (sudaroma gimnazijoje);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • anksčiau įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  • jei buvo keista pavardė pateikia santuokos liudijimo arba kito atitinkamo dokumento kopiją.
Mokymo(si) tvarka
  • Mokslo metų pradžia - rugsėjo 1 d. Mokymosi trukmė priklauso nuo klasės, kurioje mokotės.
  • Mokymosi sąlygas nustato Švietimo įstatymas ir kiti LR Švietimo ir mokslo ministerijos švietimą reglamentuojantys dokumentai.
  • Mokiniams, sėkmingai baigusiems 10 klasių ir išlaikusiems PUPP, išduodamas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.
  • Mokiniams, baigusiems 12 klasių ir sėkmingai išlaikiusiems brandos egzaminus, išduodamas Brandos atestatas.

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija