foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl ugdymo proceso organizavimo karantino metu".

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Lietuvos Respublikoje paskelbtas 3 savaičių karantinas nuo 2020 m. lapkričio 7 d. 00:00 iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24:00.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. V 2545 „Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“
Gimnazijoje svarbu laikytis šių reikalavimų:
• visi asmenys švietimo įstaigoje privalo dėvėti nosį ir bumą dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį¡ ir bumą.
• Privaloma laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (grupės dydis ne didesnis nei 5 asmenys), vengti tiesioginio fizinio kontakto.
• Visiems atvykusiems į gimnaziją asmenims sudaryta galimybė matuotis kūno temperatūrą.

Skaityti daugiau

INFORMACIJA DĖL KARANTINO

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1159 „Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“ Jurbarko rajono savivaldybėje nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val. paskelbtas karantinas.

   Informuojame, kad karantino režimo laikotarpiu nuo 2020 m. lapkričio 3 d. gimnazijos I–IV klasių mokiniai tęs mokymąsi nuotoliniu būdu ir nebus vykdomi įprastu mokymosi būdu neformaliojo švietimo užsiėmimai ir mokomųjų dalykų konsultacijos.

   Gimnazijoje lankytojai aptarnaujami nuotoliniu būdu. Esant svarbioms aplinkybėms, kreipkitės tel. Nr. 8 447 72561, 8 447 79012.

Laikydamiesi asmens higienos ir saugumo reikalavimų, būkite sveiki!

DĖL UGDYMO GIMNAZIJOS I–IV KLASIŲ MOKINIAMS ORGANIZAVIMO

   Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 28 d. įvyko Gimnazijos tarybos posėdis dėl tolesnio ugdymo proceso organizavimo. Posėdžio metu išsamiai aptartos ugdomojo darbo organizavimo dėl gimnazijoje atliekamų remonto darbų galimybės.

  Išklausius gimnazijos administracijos, mokytojų, mokinių ir tėvų nuomones, įvertinus ugdymo organizavimo aspektus bei siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių sveikatą, nutarta (vienbalsiai):

1) gimnazijoje I-IV klasių mokiniams tęsti ugdymą (mokomųjų dalykų pamokas) nuotoliniu mokymo organizavimo būdu;

2) konsultacijas ir neformaliojo švietimo užsiėmimus, atsižvelgiant į specifiką, vesti įprastu kasdieniu ar nuotoliniu mokymo organizavimo būdu (Gimnazijos tarybos posėdžio nutarimas Nr. 1, protokolo Nr. SO1-5).

PASITARIMAS DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO GIMNAZISTAMS

   2020 m. rugsėjo 16 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus iniciatyva vyko susitikimas su Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktore Vida Greičiūte ir Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijos direktoriumi Viljamu Bakšiu. Susitikime dalyvavo ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Bastys.

  Gimnazijos direktorė pateikė informaciją apie ugdymo procesą ir remonto darbus pastato viduje. Susitikimo metu buvo aptartas tolimesnis gimnazijos mokinių ugdymas. Pokalbio metu buvo analizuojamos galimybės mokymo procesą organizuoti antroje pamainoje Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazijoje.

Skaityti daugiau

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija