foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

  DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO GIMNAZIJOS I-III KLASIŲ MOKINIAMS

      2021 m. gegužės 28 d. vyko  Gimnazijos tarybos posėdis dėl ugdymo organizavimo I-III klasių mokiniams nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2020–2021 m. m. pabaigos.

      Posėdyje priimtas sprendimas šiuos mokslo metus užbaigti nuotoliniu būdu. Nepamokinės dienos vyks kontaktiniu būdu.

      Išsamesnė informacija mokiniams ir jų tėvams pateikiama Tamo dienyne.

Gimnazijos administracija

  Svarbi informacija!

    Informuoju, kad dėl nustatyto COVID-19 atvejo abiturientų tarpe, nuo 2021 m. gegužės 17 d. ugdymas gimnazijos IV klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu.

     Būkime atsakingi ir saugokime vieni kitus.

     Pagarbiai, gimnazijos direktorė  
     Vida Greičiūtė

GIMNAZIJOS SĖKMĖ

2021 m. gegužės mėnesį žurnalas „Reitingai“ pristatė visų šalies gimnazijų reitingą.

Džiaugiamės, kad mūsų gimnazija yra tarp 100 geriausiųjų gimnazijų.

Ypač didžiuojamės, kad gimnazija iš 91 vietos šiemet pakilo į 68 vietą. Tai rodo, kad gimnazijos mokiniai pasiekia gerų akademinių rezultatų. Remiantis valstybinių brandos egzaminų ir stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatais, iš viso reitinguotos 368 Lietuvos gimnazijos.

Toks ypač aukštas mūsų gimnazijos reitingas – tai didelis gimnazijos bendruomenės pasiekimas.

Šiame žurnale pateikiama informacija ne tik apie kokybišką ugdymą teikiančias mokyklas, bet pristatomi ir mokytojai perlai. Tai kompetentingi, atsidavę darbui, stiprų pareigos ir atsakomybės jausmą turintys mokytojai.

Visos gimnazijos bendruomenės vardu džiaugiuosi, kad iškiliųjų Lietuvos mokytojų gretose yra ir mūsų gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė Birutė Galbogienė.

Pasidžiaukime visi kartu Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pasiekimais.

                                                                                                Gimnazijos direktorė Vida Greičiūtė

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUO 2021 M. GEGUŽĖS 3 D.

   Informuojame remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-576 „Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020–2021 mokslo metais“ nuo gegužės 3 d. gimnazijoje abiturientams ugdymo procesas organizuojamas mišriu ugdymo proceso organizavimo būdu t. y. derinant kasdienį mokymo proceso organizavimo ir nuotolinį mokymo proceso organizavimo būdus.

   Dalykai mokomi kontaktiniu būdu: lietuvių kalba ir literatūra, matematika, anglų kalba, istorija, geografija, biologija, fizika, šokis, teatras, fizinis ugdymas, ekonomika ir verslumas, psichologija, lotynų kalba.

   Dalykai mokomi nuotoliniu būdu: dorinis ugdymas (etika, tikyba), anglų kalba J. Kazinevičienės grupė, vokiečių kalbos grupės, rusų kalba, chemija, informacinės technologijos, dailė, technologijos, fotografija, muzika, braižyba.

 

    1 – 3 gimnazijos klasių mokinių ugdymo procesas ir toliau organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 

Gimnazijos administracija

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija