foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Mieli gimnazijos mokytojai, darbuotojai, mokinių tėveliai

   Labai tikimės, kad 2 procentų pajamų mokesčio dalies paramą jūs skirsite Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Tai labai svarbus indėlis turtinant gimnazijos materialinę bazę, tenkinant gimnazijos mokytojų ir mokinių pažintines, kultūrines ir kitas ugdomojo pobūdžio reikmes.

  Jei apsisprendėte 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti gimnazijai paremti, tuomet reikia užpildyti specialią formą FRO512 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai arba tiesiog atnešti į raštinę. 
    Prašymas (forma FRO512) pildoma DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTOMIS RAIDĖMIS.

Skaityti daugiau

Mieli gimnazijos mokytojai, darbuotojai, mokinių tėveliai,

 labai tikimės, kad 2 procentų pajamų mokesčio dalies paramą jūs skirsite Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Tai labai svarbus indėlis turtinant gimnazijos materialinę bazę, tenkinant gimnazijos mokytojų ir mokinių pažintines, kultūrines ir kitas ugdomojo pobūdžio reikmes.

Skaityti daugiau

ANTANO GIEDRAIČIO–GIEDRIAUS GIMNAZIJOS TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarka) reglamentuoja Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus, formas, būdus ir organizavimą.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, vidaus tvarkų aprašais ir kitais galiojančiais dokumentais.

Skaityti daugiau...

2019 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija