foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Tolerancijos diena 

    Lapkričio 16 d. gimnazijoje paminėjome Tolerancijos dieną. Dailės mokytojos Jurgita Davidavičienė ir Nijolė Kurtinaitienė su savo mokiniais paruošė tolerancijos skėtį. Istorijos mokytoja Danguolė Šimanskienė kartu su pirmos klasės gimnazistais organizavo diskusijas, ruošė pranešimus tolerancijos tema, piešė plakatus, aptarė svarbius teminius klausimus. Visi šios akcijos dalyviai nusifotografavo po plačiu Tolerancijos skėčiu.

    Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje „Tolerancijos skėtis“.

 

 

Renginio koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė

                      „Trečiasis lapkričio ketvirtadienis – Tarptautinė nerūkymo diena“

    Šią dieną Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija surengė akciją „Čia nerūkoma“. Akcijai mokiniai rengėsi iš anksto. Jie darė įsėjamuosius ženklus „Čia nerūkoma“, „Rūkyti draudžiama“, rinko filmukus, kuriuos rodė per mokyklos televizorių pertraukų metu. Įspėjamieji ženklai buvo iškabinti mokinių mėgstamose rūkyti vietose. Akcijos dalyviai mano, kad ženklai kiek pristabdys rūkorius nuo rūkymo tose vietose.

Socialinė pedagogė  Nijolė Greičiuvienė

 

   Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

   Lapkričio 14 d. gimnazijos mokiniai dalyvavo projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ kūrybinėse keramikos dirbtuvėse, kurias vedė keramikė-dailininkė Vilija Balčiūnienė.

„Mobilioji bioklasė“ Jurbarko Antano Giedraičio – Giedriaus gimnazijoje

Rugsėjo 25 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi „Mobilioji bioklasė“. „Mobilioji bioklasė“ tai pirmoji šalyje mobili laboratorija, kuri supažindina moksleivius su naujausiais biomokslų laimėjimais. „Mobiliosios bioklasės“ projektą įgyvendina Vilniaus universitetas kartu su bendrove „Thermo Fisher Scientific“, didžiausia pasaulio bendrove, siūlančia produktus ir paslaugas mokslui. Ši bendrovė projektui skyrė modernią tyrimų įrangą, reagentus ir padėjo parengti programą. „Thermo Fisher Scientific” padovanotos projektui mokslinės įrangos vertė daugiau kaip 130 tūkst. litų.

Skaityti daugiau

   Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“

   Rugsėjo 14 d. gimnazijos mokiniai, lankantys teatro pamokas, dalyvavo projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ kūrybinėse dirbtuvėse kartu su aktoriais Algiu Matulioniu ir Nina Marija Radaityte. Svečiai charakterizavo aktoriaus profesijos ypatumus ir sudarė sąlygas mokiniams patiems paragauti „aktoriaus duonos“. Projekto gimnazijoje koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Gudelienė ir teatro mokytoja Jūratė Videikienė pasakojo, kad užsiėmimo metu pastebėjo gimnazijos „teatralų“ naujas, dar neatsiskleidusias savybes, reakcijas ir gabumus. Kūrybinių dirbtuvių dalyviai ir žiūrovai buvo apdovanoti ne tik mažomis atminimo dovanėlėmis, bet ir šiltais įspūdžiais, karštomis emocijomis ir profesionaliu požiūriu, kaip paprasti dalykai gali atskleisti gilius, sudėtingus išgyvenimus, kuriuos pajausti reikia tikro aktoriaus meistriškumo ir profesionalumo.

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija