Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Renata Streleckienė, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komandos vadovė;
Loreta Aniulienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Janina Ašutaitytė, biologijos mokytoja ekspertė, gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė, gimnazijos Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Ramūnas Budrius, tėvų atstovas, Gimnazijos tarybos narys;
Ona Enčerienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Jurgita Kazinevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Gimnazijos tarybos pirmininkė;
Teklė Kucinaitė, IIIB klasės mokinė, gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė;
Loreta Tamošaitienė, psichologė, psichologijos mokytoja;
Irmanta Valošinienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja, gimnazijos Lietuvių kalbos   ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

(komandos sudėtis patvirtinta Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos direktoriaus 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. VO-179).

Pereiti prie turinio