foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovų paskaita

   2019 m. spalio 23 d. Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos mokiniai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto paskaitoje ir iš pirmų lūpų išgirdo apie medicinos, visuomenės sveikatos, gyvūnų mokslų studijų programas, susipažino su studijų galimybėmis, konkursiniais praėjusių metų balais, studentišku gyvenimu. Paskaitos dalyviai galėjo užduoti rūpimus klausimus apie LSMU.

UGDYMAS KARJERAI

Parengė – gimnazijos psichologė Loreta Tamošaitienė
(Informacija atnaujinta 2019 01 24)


   Ugdymas karjerai – nuosekliai taikomų įvairių priemonių visuma, kuriomis siekiama ugdyti asmens karjeros planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo, t. y. karjeros valdymo, kompetencijas. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Padedami mokytojų, karjeros specialistų, tėvų, mokiniai išmoks konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

    Skaityti daugiau...

Profesinis informavimas  

Profesinis informavimas yra nuolat teikiama  ir visiems prieinama paslauga, sudaranti sąlygas asmeniui priimti racionalius profesijos rinkimosi sprendimus, planuoti profesinę karjerą derinant saviraiškos bei individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais.

Apie profesijų pasirinkimą, studijas Lietuvoje ir užsienio šalyse: 

mukis.lt – karjeros planavimas, savęs ir profesijų pažinimas.

www.aikos.smm.lt – atvira informavimo konsultavimo orientavimo sistema

www.cvonline.lt – tarptautinės personalo atrankos kompanijos filialas, testai

www.egzaminai.lt – nacionalinis egzaminų centras

www.euroguidance.lt – profesijų vadovas

www.europass.lt – informacija apie savęs pristatymą

www.lamabpo.lt – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija

www.ldb.lt – Užimtumo tarnyba

www.stojimai.lt – informacija apie studijas, stojimo galimybes

www.studijos.lt – išsami informacija apie mokymąsi Lietuvoje.

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija