foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Jurbarko Antano Giedraičio– Giedriaus gimnazijos direktoriaus
2018  m. birželio 12 d. įsakymu  Nr. VO-118

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJĄ, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Mokinių priėmimo į Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnaziją (toliau – Gimnazija), perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš Gimnazijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių priėmimą mokytis pagal pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programas, klasių komplektavimą, mokymosi įforminimą ir nutraukimą.

Skaityti daugiau ...

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija