foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. sausio 5 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2019 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6 6 6 6
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 554,41 604,35 600,8 607 694,75
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1816,98 1838,3 1834,47 1829,09 2134,09
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 898,39 951,37 1032,22 931,44 1217,68
4 Mokytojas* 44,41 1410,71 1338,45 1360,41 1371,96 1512,46
5 Sargas* 2,75 750,66 782,47 878,5 748,68 914,53
6 Valytoja* 9,75 587,61 583,03 488,76 592,11 773,52
7 Budėtojas* 1,5 721,12 651,19 459,57 684,96 856,54
8 Kiemsargė* 1,5 408,50 651,19 513,58 591,73 804,19
8 Socialinė pedagogė 1,5 584,98 535,61 535,61 1071,22 1148,99

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija