foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

Parama mūsų gimnazijai - gyventojų pajamų mokesčio 1,2 proc.

   Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos mokinių tėveliams, darbuotojams, buvusiems mokiniams ir visiems tiems, kurie skyrėte praėjusiais metais dalį gyventojų pajamų mokesčio mūsų gimnazijai. Jūsų parama yra labai svarbi. Panaudojant Jūsų pervestas lėšas atnaujinamas gimnazijos patalpų estetinis vaizdas, gerėja ugdymo(si) sąlygos mokytojams ir mokiniams.

     Tikimės, kad ir 2020 metais sulauksime Jūsų paramos (teikiama tik elektroniniu būdu). Tai puiki investicija į savo vaikų ateitį.

     Gimnazijos rekvizitai:

Skaityti daugiau

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. balandžio 8 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2019 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 554,41 604,35
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1816,98 1838,3
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 898,39 951,37
4 Mokytojas* 47,91 1410,71 1338,45
5 Sargas* 2,75 750,66 782,47
7 Valytoja* 9,75 587,61 583,03
8 Budėtojas* 1,5 721,12 651,19

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija