foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio 5 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2020 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2021 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 626,73 642
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1908,99 2163,14
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 1033,18 1023,7
4 Mokytojas* 44,43 1395,82 1531,31
5 Sargas* 2,75 831,05 839,24
6 Valytoja* 9,75 609,36 623,28
7 Budėtojas* 1,5 663,07 875,25
8 Kiemsargė* 1,5 640,17 730,48
8 Socialinė pedagogė 1,5 822,86 1098,66

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2021 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija