foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija – tai kokybiško ugdymo ir ugdymosi, moderni, nuolat tobulėjanti švietimo institucija, padedanti jaunam žmogui, įkvepianti visą bendruomenę sėkmingai veikti besikeičiančioje ir nuolat besimokančioje visuomenėje. Pagrindinė vertybė – žmogus. Tolimesnis sėkmės laidas bendravimas ir bendradarbiavimas, vienų geranoriška pagalba kitiems, saugi aplinka visiems.

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas tel. (8 447) 72 561 el.paštas rastine@jurbarkogimnazija.lt

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2020 m. liepos 10 d.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų  skaičius 2019 metų vidutinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis € 2020 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis €
1 2 3 4 6 6
1 Pastatų priežiūros darbininkas* 2 554,41 604,35 600,8
2 Dir. pavaduotoja ugdymui* 2,5 1816,98 1838,3 1834,47
3 Inžinierius programuotojas* 1,5 898,39 951,37 1032,22
4 Mokytojas* 47,91 1410,71 1338,45 1360,41
5 Sargas* 2,75 750,66 782,47 878,5
7 Valytoja* 9,75 587,61 583,03 488,76
8 Budėtojas* 1,5 721,12 651,19 459,57
8 Kiemsargė* 1,5 408,50 651,19 513,58

 *- darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui

2020 Visos teisės saugomos Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija